Formål

MIRAs formål er å sørge for rensing av avløpsvann for eierkommunene.
Selskapet skal herunder planlegge, bygge og drive et felles avløpsrenseanlegg på Tangen i Sørum kommune. Til renseanlegget hører i denne sammenheng også overføringsanlegg, inkl. pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur, fra definerte leveringspunkter i eierkommunene og frem til selve avløpsrenseanlegget.
 
Selskapet har ikke erverv til formål – det skal drives i overensstemmelse med det lovfestede selvkostprinsippet slik at eventuelt overskudd kommer kundene i eierkommunene til gode.
 
Selskapet skal driftes i samsvar med lovkrav, herunder myndighetenes bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av representantskapet.
 
Selskapet skal forvalte eierkommunenes interesser og rettigheter knyttet til renseanlegget på en måte som samlet sett gir den totaløkonomisk sett beste løsningen på sikt for de tre eierkommunene uten hensyn til kommunegrensene mellom de tre kommunene.
Mira%20in%20moon%204
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Aktuelle lenker
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005