tangen ra med logo belyst

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet.

Renseanlegget på Tangen i Sørum kommune hadde offisiell åpning 24 november 2016.

Siste nytt


23.06.2017
Gjerdrum kommune offisielt tilkoblet Mira IKS
Torsdag 22.06.17 ble det avholdt åpningseremoni i forbindelse med oppstart av pumpestasjonen som pumper avløpsvann fra Gjerdrum kommune til renseanle...
 
08.03.2017
Timelapse video av byggeprossessen for Tangen RA
Tidlig i utbyggingen av Tangen RA ble det satt opp kamera for å dokumentere hele byggeprosessen av Tangen renseanlegg. Kameraene tok bilder hver enes...
 
06.12.2016
Offisiell åpning av Tangen Renseanlegg
Allerede i 2006 startet arbeidet med planlegging av et nytt renseanlegg, og nå, 10 år etter, har det som startet med tanker og idèer blitt en realite...
 
14.09.2016
Opplæring og igangkjøring
Vi nærmer oss igangkjøring av MIRAs renseanlegg på Tangen og opplæring av driftspersonell er godt igang.
 
21.06.2016
Oppdatering fra byggeplassen
Her er en oppdatering fra bygningsutviklingen på Tangen.
 

Driftsmeldinger


Ingen aktive driftsmeldinger  
   
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005