Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverst organ. Det består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver eierkommune. Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantene velges for 4 år om gangen.
 
Eierkommunene har én og bare én stemme hver i representantskapet. Eierkommunene fastsetter selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter kommunens stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene forvalter stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til representantskapets møter.
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
 
Representantskapet består i dag av følgende personer:


 
Rolle Representant Kommune
Leder        Marianne Grimstad Hansen Sørum
Nestleder       John Harry Skoglund Fet
Medlem Anders Østensen Gjerdrum     
Medlem Geir Havenstrøm Gjerdrum
Medlem Mona Granbakken Mangen         Sørum
Medlem Hallstein Festland Fet
 
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Aktuelle lenker
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005