Om MIRA

Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum vedtok i slutten av 2012 å stifte selskapet Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS.

MIRA skal bygge, eie og drive et nytt felles renseanlegg på Tangen ved Glomma (i Sørum kommune) med tilhørende infrastruktur i form av ledningsnett og pumpestasjoner. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. NOK 550 millioner. De nye anleggene planlegges ferdigstilt i 2016. MIRA forventes å ha 10+ ansatte når selskapet er driftsklart. Anbudskonkurranse er allerede utlyst for tildeling av kontrakt som omfatter prosjektering og oppføring av nøkkelferdig og driftsklart renseanlegg.

MIRA IKS er til nå organisert som en prosjektorganisasjon bestående av ekspertise innen teknisk, juridisk, og annen fagstøtte som kreves for å bygge renseanlegget og øvrig infrastruktur.

MIRA IKS har kontorlokaler på Tangen RA, i Lystadvegen 140.

 
tangen ra
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005