Prosjekter

RA001
I prosjektfasen som varer fram til ferdigstillelse av renseanlegget, består MIRA av 3 hovedprosjekter med tilhørende delprosjekter. 
 • Renseanlegget
  • Bygg
  • Prosess
 • Transportsystem
  • Flere delstrekk ledningsnett
  • Pumpestasjoner
 • Veger
  • Adkomstveg for kjøretøy
  • Turveg

Utvidet informasjon for disse punktene finnes gjennom menyen på venstre side.