Tangen%20RA%20med%20logo%20belyst

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet.

Renseanlegget på Tangen i Sørum kommune hadde offisiell åpning 24 november 2016.

Siste nytt


17.06.2021
Selskapsgjennomgang i forbindelse med mulig fusjon av MIRA, NRA og NRV
Etter behandling i Gjerdrum og Lillestrøm kommuner ble det på MIRA IKS sitt Representantskapsmøte 26. april 2021 gjort følgende vedtak: MIRA IKS vide...
 
13.01.2021
Miljøsertifisering
Desember 2020 ble MIRA IKS miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.
 
13.12.2019
Ny lærling hos MIRA
Vi i MIRA har gleden av å ønske Harald Arnesen velkommen til oss som ny lærling innen kjemi og prosess faget.
 
08.08.2019
Presentasjonsvideo MIRA IKS
Se vår nye presentasjonsvideo!
 
22.03.2019
Verdens vanndag
Fredag 22. mars markeres verdens vann dag med mottoet «2019 Leaving no one behind»   FNs internasjonalevanndag markeres over hele verden og flere ste...
 

Driftsmeldinger

  
   kiwa