Eierkommunene

Deltakere i Selskapet er Lillestrøm og Gjerdrum kommune.
 
Prinsippet for fordeling av Eierkommunenes eierandel i Selskapet skal være at Eierkommunene eier - og dermed, som Selskapets deltakere, har økonomisk ansvar for Selskapet - i samme forhold som de finansierer Selskapets virksomhet gjennom betaling for avløpsvannmengde, målt i m3, som de respektive kommunene tilfører Anlegget.
Ved etablering av Selskapet er dette eierforholdet – ”Eierbrøken” – avtalt å være:

Lillestrøm eierandel: 92,62 %
Gjerdrum eierandel: 7,38 %
  100%
Besøk nettsidene

lillestr%c3%b8m Lillestrøm kommune

 Gjerdrum kommune